Ιστορία

Η επιχείρηση λειτουργεί ανελλιπώς από το 1980 με τακτικές ανακαινίσεις των χώρων της και τακτικό πελατολόγιο. Τα δωμάτια έχουν την δυνατότητα να φιλοξενούν έως και 6 άτομα το καθένα με άνεση, ποιότητα και διαμορφωμένους ανάλογα με τις ανάγκες σας χώρους.